2017-12-23

මක්ආව


ආදරණිය
අක්මාව
මට ආදරය කරන්න

8 comments:

 1. පළමුව ඔබ අක්මාවට ආදරය කරන්න
  විචාරක දියණිය

  ReplyDelete
 2. ඔබ ඔබ ගැන හිතන්න.එවිට සියලු දේ ඔබට පක්ෂපාති වෙයි.

  ReplyDelete
 3. හාලෝ මැෂින් බිජ්ජා...

  ReplyDelete
 4. පෙරේතකමට බොන්න එපා බං

  ReplyDelete
 5. කොරයි. බලා හිටහං. උඹට මං බණ කියන්න යන්නෑ.

  ReplyDelete
 6. අද බැහැ. කම්මැලියි බං - මීට අක්මාව

  ReplyDelete
 7. අටං ලොක්කෝ.. මිලියනයට තව සුට්ටයි හිටන්.. 👊🏽

  ReplyDelete


ලින්ක් දාන විදිහ
<a href="LINK HERE"> WORDS HERE</a>