Friday, February 12, 2016

the Tech Croach cyber-crawling the Information Super Highway: ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් III (Electronics) - 20

the Tech Croach cyber-crawling the Information Super Highway: ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් III (Electronics) - 20: Tunnel Diode Esaki නම් ජපන් ජාතිකයා විසින් මෙය සොයා ගත් නිසා මෙම ඩයෝඩය එසාකි ඩයෝඩය ලෙසද හඳුන්වනවා . මෙම සොයා ගැනීමත් සමගම ඔහු විසින් ක්වන...