2016-09-24

කවදාවත් එපා දුවේ

කවදාවත්  එපා දුවේ  මුස්ලිම්ලව          බඳින්න
කවදාවත්  එපා දුවේ  දොස්තරලව         බඳින්න
කවදාවත්  එපා දුවේ ටීචස්ලව               බඳින්න
කවදාවත්  එපා දුවේ  බ්ලොග්කාරයො බඳින්න

2016-09-23

එපා ලෙඩ වෙන්නඑපා  ඔයා  ඔලුව  කැක්කුම හදාගන්න
මම දන්නේ නැ  ඔයා වගේ
බෙහෙත් තෙල් හැන්ද‍ෙ දාලා
පහං දැල්ලෙං රත්කරන්ඩ
කාට හරි කියල
පදමට රත්කලත්
මං දන්නැ ඔයා වගේ
පිරිමැදලා   අතගාන්න
දන්න කෙනෙක්  හිටියත්
වෙන කෙනෙකුට කොහොමද
මං ඔයාව  පිරිමදින්න දෙන්නේ
ඔව් ඔව්  අම්මට තාත්තට උනත්
හරි හරි පිස්සියේ  ඒ උඹගේ
අම්මා තාත්තා තමයි
ඒත්  දැං උඹ මගේ
ඒ හන්දාා  ලෙඩ වෙන්ඩ එපා
හරි  හරි  කකුල හිරි වැටෙන
කරන්ට් එක යන ලෙඩේ 
ඕකට සම්බන්දයක්   නැ
නැකිටලා  කාහං
ඉදි ආප්පයක් දෙකක්  
දයානි ඩොක්ටර්ට  පිස්සු
ආයෙත්  වමනෙ යන්නැ

2016-09-21

උපන්දින ය නෙමෙයි

තිස්හත් වසක් ගෙවලා ජීවන ගමනෙ හි
කල කි හැම දේම පරසිත් සුව ලෙස    ක
අක්මුල් සිඳි මඟ වැරදී මුලා                 වි
හිතයි යන්න අටං බෙල්ල වැලක්        ලා