2020-01-03

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි
ඔබතුමා අපේ  භාරකාරයා විදිහට පත් උනාට පස්සේ යම් යම් තීන්දු තීරණ ගන්න විදිහ දැක්කහම , කරන්න උත්සාහ කරන දේවල්  දැක්කහම ඔබතුමා පත්කරගන්න කතිරය ගැහුව කෙනෙක්  විදිහට හරිම සතුටුයි , ඉතින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියනවා ඔබතුමාගෙන්  කරන්න.

එතුමාට කතාකල හැකි  අයෙක් හෝ එතුමාට සමීප කෙනෙකුට කතා කලහැකි අයෙක්  මේ ඉල්ලීම දකිනවානං කරුණාකරලා ජනාධිපතිතුමාගේ අවධාන මේ ජාතික අවශ්‍යතාවයට යොමුකරන්න.

ගූගල් සිංහල පරිවර්තකය හරියට වැඩකරන්නේ  නෑ
https://translate.google.com/

බොහෝවිට පෙන්වන්නේ  වැරදි  දේවල් , ගූගල්ට ස්වෙච්චා වෙන් ඉදිරිපත් වෙලා  වචන , යෙදුම් , වාක්‍ය නිවැරදි  කරන අයට තනියම මේක  කරන්න බෑ , ඒ නිසාම  සමහරක් විට වැරදි  දේ  එකතු  වෙනවා ඇති.
https://translate.google.com/community?source=mfooter#en/si

වසර ගණනන්  මේ දිහා බලන් හිටපු  , පාවිච්චි  කරපු , පුලුවන්  විදිහට  හරියටම දන්න  වචන පමණක්  එකතු  කරපු  කෙනෙක්  විදිහට  මම මේ  ඉල්ලන්නේ. අපිට  මේ  වැඩේ   කරලා දෙන්න.

විෂයපතයට අදාල වන රාජය්‍ය ආයතනයක්  හරහා ගුගල්  සමාගම  සම්බන්ද කරගන , සිංහල සහ ඉංග්‍රීසී භාෂාව පිළිබදව හසල දැනුමක්  ඇති  පිරිසක්  යොදවා  ......... ගුගල් සිංහල ඉංග්‍රීසි  එසැනින්  පරිවර්තකය නිවැරදිව  සකසා  දෙන්න.

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි  පරිවර්තකය නිවැරදිව  සැකසුනොත් .... වෙනත්  භාෂාවන්  වලින්  ලියැවුන  දේවල්  පවා  100% නිවැරදිව   නැති   උනත්  ......... ආසන්න  වශයෙන්වත්  පරිවර්තනය කරගන්න  අපිට  පුලුවන්  වෙයි.

නැවත  වරක්  ඉල්ලනවා .......... අතිගරු ජනාදිපතිතුමනි ... ගූගල් සිංහල පරිවර්තකය අපිට නිවැරදිව සකසා දෙන්න.

Popular Posts

Configure Search Box

html-generator

https://www.html.am/html-generators/image-code-generator.cfm

යාවත්කාලීන වන සිංහල බ්ලොග් අඩවි දහසක් ඇතුලත්ව ඇත , තව දුරටත් කියවීමට Show All ක්ලික් කරන්න.

ඔබගේ සිංහල බ්ලොග් අඩවිය මෙම එකතුවට ඇතුලත්ව නැත්නම් kandevidane@gmail.com වෙත දැනුම් දෙමින් සිංහල බ්ලොග් අඩවි සියල්ල එක් තැනකට එක්කිරීමට සහයෝගය දක්වන්න.