2020-02-10

මගේ හෝබෝ කතා: දං පඳුරට ආ රැහැයියා

මගේ හෝබෝ කතා: දං පඳුරට ආ රැහැයියා: හොබෝටික්කා ගෙදර ඈයින්ට එහෙම්පිටින්ම හෙන ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එකකි. අපේ වර්ගයේ හුඟක් එවුන් මෙන් හොබෝටික්කාට ද මුලින්ම යුධ වදින්නට වුයේ ගෙදර...

3 comments:

  1. ඒ පැත්තට ගියා . තැන්කිව්

    ReplyDelete
  2. දහතුන අඩියක් ගහන්නවත් සෙට් වෙනවද කියලා බැලුවේ.. :))

    ReplyDelete

කමෙන්ට් වලට ලින්ක් දාන විදිහ
<a href="LINK HERE"> WORDS HERE</a>