2012-08-27

එකසිය තිහක්වත් ඒකක දෙනු මාමේ


හිච්චි එකා කාලේ මං ලොකු                 මාමේ
නහය දිග මාම අපේ මාමලු                  මාමේ
අහල පහල නැන්දල මාමල                   මා‍මේ
හෙට හොද වෙනව කියනව ඇහුනා      මාමේ

ඒ මාමට පස්සේ ආවනේ                      මාමේ
අර මාමාගේ පොඩි මාමා අපේ            මාමේ
පුළුටු ගදයි හැම පැත්තෙම බුදු              මාමේ
කියන්නැතුව එයා ගියේ ඇයි               මාමේ

පූරුවෙ පිනේ අරුමය පෙන්නල           මාමේ
සුදුසීයා මාම උනා ලොකු                     මාමේ
පතොල වල රහ මතකද සුදු                  මාමේ
උන්දැව මතකයේ වත් නැ බුදු              මාමේ

නැන්දෙක් ආව ගම රට පෙරලං           මාමේ
කරපු හරිය අමතක නැ අපේ               මාමේ
මාමා පැන්නේ නැත්තං මැද්දට           මාමේ
මෙවා කියන්නට මම නැ අපේ            මාමේ

ගණකම් රැවුලේ ලස්සන දැක්කම      මාමේ
මාමා කියපු එව්වා ඇහුවම                 මාමේ
ගැලවුම් කාරයා ඇවිල්ල අපේ           මාමේ
මාමා අපිට අපි මාමට බුදු                  මාමේ

චූන් වෙච්ච පාරට අපි ලොකු             මාමේ
දෙවරක් නොහිත දුන්නා ඡන්දය        මාමේ
ලොක්ක වෙච්ච දවසේ ඉදලා             මාමේ
කරපු දෙයක් පෙන්නාපං සුදු              මාමේ


මාවිල් ආරුවෙන් පුරලා මුල              මාමේ
කොටි මාමා නැති කෙරුවට  බුදු        මාමේ
කලගුණ දන්න හින්දා අපි සුදු            මා‍මේ
මාමව ලොක්කා කෙරුවා ආයෙත්      මාමේ

හැම අතින්ම හිර කරලා අපි              මාමේ
දැන්නං නහය ලගටම ගිලිලා             මාමේ
දුක් කරදර අමතක කෙරුමට             මාමේ
තිබ්බ අරක්කුවටත් කෙලියනේ        මාමේ

ලයිට් නිවං අපි ඉන්නේ දැන්            මාමේ
පොඩි උන් ලියනවා අඩ අදුරේ         මාමේ
අතින් හෝදනවා රෙදි කියුවොත්    මාමේ
පවුල අරවා දෙන්නෙත් නැ සුදු        මාමේ

මාමට තියන ආදරේට අපි               මාමේ
මෙච්චර කලක් අපි ඉවසුව සුදු        මාමේ
එකසිය තිහක්වත් ඒකක දෙනු        මාමේ
නැත්තං බඩු බනිස් මාමට රජ          මාමේ

No comments:

Post a Comment

කමෙන්ට් වලට ලින්ක් දාන විදිහ
<a href="LINK HERE"> WORDS HERE</a>

Blog Archive

popular articles of today

Popular articles of this year

Always popular articles